THƠ TẶNG CUỒNG TỪ

(Lư sơn Cuồng Từ tác giả của tiểu thuyết Nơi ẩn náu của sự dối trá)

Tôi cầm súng Cách mạng
đi vào chiến tranh
Tôi khoác áo Cộng hòa
đi vào cuôc chiến
ai cũng bảo
Tôi đi bảo vệ Quê hương

Dân tôi tan tác máu xương!
Quê hương tôi loang lổ!
Bom rơi!
Đạn nổ!
Lá cờ máu biến tôi thành Liệt sĩ
Cờ Cộng hòa cắm trên đầu mộ
Tiển tôi về
Với đất
Trống không…

Tôi chết hai lần
Nhưng cũng tôi còn sống
về nhà xưa,tôi đổi áo cho Cha
Sân gạch vỡ,gạo sạn nhiều,tôi hắt trên tay Mẹ
Một chiều…

Và em ơi
Tôi đi tìm em nữa
người đã vì tôi thành thai phụ
một sớm mai…

Tôi chết hai lần!
Nhưng cũng tôi còn sống!
để ĐIÊN CUỒNG đi
Cắt nghĩa Chiến tranh
Máu đã khô
rừng thiêu đã khép
Vết thương Tâm,sao mãi chưa lành?!

CUỒNG NỘ!
BUỒN!
Sau cuộc chiến tranh
Nên
“ngọn bút trên tay vẫn dòng sầu chảy mực”

Nguyễn Quang Nam

Advertisement

CHIỀU VÀNG

Chiều nay ngọn gió hữu tình
Lách vào chỗ trống lòng mình cuối đông
Chắc là để hỏi nhớ không
Màu vàng trên bãi soi Đình ngày xưa
Chiều đông gió thổi sợi mưa
Có người áo tím thuở chưa lấy chồng
Cuối năm trên đám cải ngồng
Hoa vàng như mật cho lòng mình say
Xa quê mấy chục năm dài
Chiều đông mình vẫn còn say cải vàng

NGUYỄN QUANG NAM.