VỀ TRỜI

(Tặng : Nguyễn Bắc Sơn)

Bao năm ngồi gốc Bồ Đề
Buông câu câu bóng mình mê cõi đời
Tình thơ thả với mây trời
Trời đày Thi sĩ phải ngồi trông mây
Trăm năm thoáng cái vẫy tay
Hồn thơ hóa kiếp vút bay về trời
Thôi chào Phan Thiết ta rời
Bọn mi cứ nhậu vui đời chúng sinh.

Ngày 8-4 Quý Tỵ
Nguyễn Khôi

Advertisement