TỰ TÌNH

nguyenan

Chỉ còn chiếc lá nâu lẻ loi trên cành.
Em đứng đó có nghe lòng cay đắng.
Anh hư ảo trong ngày dài vô tận.
Chút lạnh buồn ray rứt của mùa đông…

NGUYỄN ẤN

Advertisement