XUÂN TƯỞNG

Chợt nhớ một điều vừa quên
Tôi xoay tìm tôi quá khứ
Chạm mắt môi mình buồn tênh
Vạt mây man man chiều cũ

Người đi xa xăm phương trời…
Tôi như chim bay lạc bạn
Dòng sông xưa trong đời trôi
Còn tôi chưa qua dĩ vãng

Nhặt chiếc lá vàng rơi ngang
Ai trả tháng ngày thân ái
Mộng đời tôi gieo dở dang
Làm sao níu chân người lại

Đời qua bao nhiêu hợp, ly
Xoè tay an nhiên còn, mất
Mà sao thẳm sâu lạ kỳ
Ngày xưa, người xưa vương mắc…

LÊ MAI

Advertisement