NHỮNG VÒNG TAY

dinhthapnhi

Còn hơn ta nương rừng già
như chiếc lá đà mục khô
Người đi qua biển vượt xa
nhưng không xa lạ với nhà
Rừng xanh đâu còn xanh lá
Biển xanh ánh mãi màu xanh
Liêu xiêu ta ôm rừng già
ta luôn ngất ngưỡng buồn tênh
mông mênh vực sâu hố thẳm
chuốc lấy vô vàn cô đơn
Làng nhàng năm ba bạn già
Cà kê cho hết mồi câu
Rừng này khó thấy biển đâu
rừng già khó thấy biển đây
Đôi khi ta hàm hồ
bảo trời cũng ngây ngô
Khiến lưu ly rừng biển
khiến rừng biển lưu ly
Con đường chân trời sáng
bao giờ kết nối bàn tay
Con đường ngời chân sáng
bao giờ nối hết những vòng tay…

ĐINH THẬP NHỊ hè75

Advertisement